Covid-19

ஆவி பிடித்தலுக்கும், கரும்பூஞ்சை தொற்றுக்கும் என்ன தொடர்பு? – விளக்கமளிக்கிறார் டாக்டர் தீபிகா விஜய்

ஆவி பிடித்தலுக்கும், கரும்பூஞ்சை தொற்றுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை பற்றி டாக்டர் தீபிகா விஜய் விளக்கமளிக்கிறார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.